3DG 3GIM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_dla_bezp EB 52 technika BA 42 fizyka MK 58 j.polski Bi 35  
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.niemiecki-3/6 #3gN 37
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.angielski-6/6 #6gA 54A
j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.niemiecki-4/6 #4gN 37
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.angielski-6/6 #6gA 59
historia Bo 41 matematyka Mc 51 wos Bo 42
3 9:45-10:30 wf-1/2 IS g2
wf-2/2 #3w g3
j.polski Bi 36 matematyka Mc 58 j.niemiecki-1/6 #1gN 37A
j.niemiecki-2/6 #2gN 54
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.niemiecki-6/6 #6gN 54A
wf-1/2 IS g2
wf-2/2 #3w g3
4 10:40-11:25 matematyka Mc 55 wf-1/2 IS g2
wf-2/2 #3w g3
j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.niemiecki-5/6 #5gN 54A
j.angielski-6/6 #6gA 37
geografia FM 35 matematyka Mc 56
5 11:45-12:30 j.polski Bi 34 fizyka MK 35 zaj.artysty MP 75 chemia WJ 38 matematyka Mc 56
6 12:50-13:35 j.polski Bi 34 godz.wych BA 42 j.polski Bi 50 wf-1/2 IS g2
wf-2/2 #3w g3
geografia FM 55
7 13:40-14:25 historia Bo 42 religia BA 42   religia BA 42 biologia LJ 34
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum