2BP 2LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski MW 51 j.niemiecki-1/6 #n1 54A
j.niemiecki-4/6 #n4 37
j.angielski-6/6 #a6 59
fizyka MK 58 j.polski MW 51 j.niemiecki-1/6 #n1 54A
j.niemiecki-3/6 #n3 37
informatyka-5/6 ZG K3
j.angielski-6/6 #a6 59
2 8:55- 9:40 godz.wych KA K2 j.angielski-1/6 #a1 K2
j.niemiecki-2/6 #n2 54A
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.niemiecki-5/6 #n5 37
j.angielski-6/6 #a6 59
biologia EB 52 matematyka Mo 55 matematyka Mo 55
3 9:50-10:35 j.angielski-1/6 #a1 K2
j.niemiecki-2/6 #n2 54A
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.niemiecki-5/6 #n5 37
j.angielski-6/6 #a6 59
historia Sk 56 geografia SM 51 chemia JG 43 j.polski MW 51
4 10:45-11:30 biologia EB 52 j.polski MW 51 chemia JG 43 biologia EB 52 wos IP K2
5 11:50-12:35 geografia SM 42 j.angielski-1/6 #a1 K2
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 54
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
chemia JG 43 j.angielski-1/6 #a1 K2
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.niemiecki-4/6 #n4 37
j.angielski-5/6 #a5 54
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
wf-1/3 #P1 g1
wf-2/3 #P2 g2
wf-3/3 IS g3
6 12:55-13:40 matematyka Mo 56 chemia JG 43 wf-1/3 #P1 g1
wf-2/3 #P2 g2
wf-3/3 IS g3
matematyka Mo 57 historia Sk 42
7 13:45-14:30 informatyka-5/6 ZG K3 j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-5/6 #a5 54
j.angielski-1/6 #a1 K2
j.angielski-2/6 #a2 59
j.niemiecki-3/6 #n3 37
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 54
2BCP 43 rel 2BCP 43 rel
8 14:35-15:20       wf-1/3 #P1 g1
wf-2/3 #P2 g2
wf-3/3 IS g3
 
Drukuj plan
wygenerowano 07.12.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum