3AG 3GIM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych Si 36 e_dla_bezp EB 52 technika BA 42 j.polski MM 36 fizyka MK 58
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.niemiecki-3/6 #3gN 37
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.angielski-6/6 #6gA 54A
j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.niemiecki-4/6 #4gN 37
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.angielski-6/6 #6gA 59
religia BA 42 wf-1/2 Gn g2
wf-2/2 g4
zaj.artysty MP 75
3 9:45-10:30 j.polski MM 36 matematyka 41 geografia FM 38 j.niemiecki-1/6 #1gN 37A
j.niemiecki-2/6 #2gN 54
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.niemiecki-6/6 #6gN 54A
matematyka 41
4 10:40-11:25 wf-1/2 Gn g2
wf-2/2 g1
religia BA 42 j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.niemiecki-5/6 #5gN 54A
j.angielski-6/6 #6gA 37
matematyka 41 wf-1/2 Gn g2
wf-2/2 g4
5 11:45-12:30 fizyka MK 58 wf-1/2 Gn g1
wf-2/2 g2
j.polski MM 36 matematyka 41 historia Bo 36
6 12:50-13:35 historia Bo 42 biologia LJ 35 chemia WJ 38 j.polski MM 36 j.polski MM 36
7 13:40-14:25 matematyka 41 wos Bo 41   geografia FM 35  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum