3CL 3LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.angielski-3/6 #A3 59A
matematyka Mo 42 j.polski MW 51 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-6/6 #A6 59A
j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.angielski-6/6 #A6 59A
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/6 #A1 54
j.niemiecki-2/6 #N2 54A
j.angielski-3/6 #A3 59A
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.niemiecki-5/6 #N5 37
historia Sk 56 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
wos Ko 57 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.niemiecki-4/6 #N4 37
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.angielski-6/6 #A6 59A
3 9:50-10:35 przyr. EB 52 j.polski MW 51 przyr. EB 52 matematyka Mo 55 historia Sk 58
4 10:45-11:30 j.polski MW 51 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
matematyka Mo 55 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.angielski-3/6 #A3 59A
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.niemiecki-6/6 #N6 54A
historia Sk 57
5 11:50-12:35 j.polski MW 51 j.polski MW 51 wos Ko 57 j.polski MW 51 wos Ko 57
6 12:55-13:40 historia Sk 53 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.niemiecki-3/6 #N3 37
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.angielski-6/6 #A6 59A
wos Ko 57 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
3ABC 43 rel
7 13:45-14:30 godz.wych Sk 53 j.niemiecki-1/6 #N1 54A
j.angielski-3/6 #A3 59A
  j.polski MW 51  
8 14:35-15:20       3ABC 43 rel  
Drukuj plan
wygenerowano 07.12.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum