Zajęcia terenowe z geografii.

11 czerwca uczniowie klasy IIA wykonali pomiary terenowe do służące do obliczeń przepływu w rzece Sąpólnej.

Egzaminy Akademii CISCO

 

W ubiegłym tygodniu uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie przystąpili do egzaminów końcowych Akademii CISCO na poziomie CCNA Routing & Switching. Dwudziestu uczniów po zdaniu jedenastu egzaminów cząstkowych, egzaminu praktycznego i teoretycznego uzyskało certyfikat Akademii CISCO z zakresu sieci komputerowych. Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy IIIB Mateusz Gnych.

To już czwarty rok funkcjonowania Akademii CISCO w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Aktualnie uczniowie, którzy wybiorą profil matematyczno-politechniczny mają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie sieci komputerowych zarówno od strony teoretycznej jak i od strony praktycznej pod okiem instruktora Akademii p. Szymona Grygowskiego.

 Szymon Grygowski

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁAJSINIE

 

6 czerwca 2019 w ramach projektu ekologicznego „Cała wstecz nie tylko dla słomek” realizowanego przez Klub Żeglarski KNAGA uczennice z klasy IIB wybrały się do Słajsina, gdzie znajduje się miejskie składowisko odpadów komunalnych. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji dotyczącej powstania i funkcjonowania zakładu. Po składowisku oprowadził nas pracownik wysypiska. Zwiedzane rozpoczęłyśmy od wagi, która przy wjeździe waży dostarczane śmieci. My także z niej skorzystałyśmy i całą grupą sprawdziłyśmy, ile ważymy. Waga wskazała ....1520 kg!

Następnie udałyśmy się w stronę sortowni, gdzie prowadzi się segregację odpadów mieszanych i ze zbiórki selektywnej. Młodzież zadawała pytania dotyczące celowości i sposobów segregacji odpadów domowych. Na zakończenie tej części obejrzeliśmy film prezentujący najgroźniejsze zanieczyszczenia gromadzone na dzikich wysypiskach śmieci. W drugiej części dr Grzegorz Michoński (US - Szczecin) wstępnie podsumował wyniki badań prowadzonych na jeziorze nowogardzkim oraz porównał je z badaniami prowadzonymi w poprzednich latach. Ostateczny raport pojawi się jeszcze w tym miesiącu.

Dziękujemy pracownikowi za poświęcony nam czas i cenną naukę jak dbać, by nasze środowisko było jeszcze czystsze.

E.B.

Z życia krótkofalowców w II LO

Kolejny uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie zdał egzamin państwowy i uzyskał Świadectwo Klasy A Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Szczęśliwy posiadaczem pozwolenia radiowego został Konrad Małecki z klasy IIA, członek Szkolnego Klubu Radioastronomii PZK - SP1KMK, którego opiekunem jest p. Szymon Grygowski.

Trzech członków klubu SP1KMK: Justyna Juszczyńska z klasy IA oraz Piotr Klimczak oraz Dawid Trzaska z klasy IIIC uzyskało licencje nasłuchowe, które wręczył prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców p. Janusz Tylkowski SP1TMN.

Szymon Grygowski

Warsztaty ekologiczne nad Jeziorem Nowogardzkim

 

3 czerwca 2019 roku uczennice z klasy IIB pod opieką p. Elżbiety Baran wzięły udział w warsztatach ekologicznych, które zostały zorganizowane przez Klub Żeglarski KNAGA w ramach zadania publicznego „Cała wstecz nie tylko dla słomek”. Projekt, dotyczący ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, został przeprowadzony nad Jeziorem Nowogardzkim. Młodzież poruszała się po zbiorniku wodnym katamaranem i pontonem. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom projektu, przed zajęciami przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące bezpiecznych zachowań nad wodą, że szczególnym zwróceniem uwagi na RKO. Zajęcia te przeprowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie. Zajęcia na wodzie poprowadził dr Grzegorz Michoński z Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczennice czynnie uczestniczyły w prowadzonych badaniach. Za pomocą profesjonalnego sprzętu badały zawartość tlenu na dwóch głębokościach, przewodnictwo elektryczne i pH wody. W trakcie zajęć pobrane zostały próbki wody do badań fauny zamieszkującej najgłębsze strefy jeziora oraz określenia parametrów fizykochemicznych wody. Młodzież samodzielnie zbadała zawartość fosforanów, azotanów i amonu w badanej próbce. Pływając po jeziorze, uczestnicy warsztatów obserwowali także żyjące tam organizmy: kaczki, mewy, perkoz, będące pod ścisłą ochroną gatunkową gągoły oraz grzybienie i grążele. Uwagę uczennic zwróciły zanieczyszczenia gromadzące się przy brzegu akwenu (puszki, plastikowe butelki) oraz poniszczone pomosty.   

Efektem pracy uczniów i pracowników US będzie raport o stanie jeziora w naszym mieście.

Dziękujemy organizatorom i pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiemu za poświęcony nam czas i cenne wskazówki podczas prowadzenia badań.

 Julia Piwowarczyk