Konkurs na "Logo.. "

Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu na logo Kawiarni pod Białą Różą został Tomasz Wojciechowski z klasy IIa.

Spośród zgłoszonych prac, to właśnie ten projekt najpełniej oddaje charakter miejsca, które na stałe wpisało się w krajobraz szkoły. Tomkowi gratulujemy, a Was zapraszamy do odwiedzania naszej kawiarni przy okazji kolejnych poetyckich spotkań.

Organizatorzy

Porozumienie o współpracy z wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

17 grudnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Leszka Beceli z dziekanem Wydziału dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W myśl tego porozumienia II Liceum Ogólnokształcące zostało objęte patronatem naukowo – dydaktycznym przez Wydział Prawa i Administracji US. Celem patronatu jest sprawowanie przez Wydział opieki naukowo – dydaktycznej w zakresie podejmowania oraz promowania inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją prawniczą oraz administracyjną. W ramach patronatu uczniowie klas o profilu medialno – prawnym będą mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji wykładach, pokazach lekcyjnych oraz warsztatach tematycznych.

A.S.

Prawo Eulera na Uniwersytecie Szczecińskim

14 grudnia 2018 uczniowie klasy IA wzięli udział w wykładzie „Prawo Eulera” poprowadzonym przez dr Dawida Kędzierskiego. Wykład odbył się na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach podjętej współpracy Uniwersytetu i II Liceum Ogólnokształcącego. W wyniku zawartego porozumienia przyznano naszej szkole patronat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stworzono możliwość uczestniczenia uczniów w wykładach popularno-naukowych, odczytach studenckich, jak też dopuszczono możliwość udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych odbywających się na Wydziale.

Uczniowie klasy IA biorąc udział w wykładzie dr D. Kędzierskiego mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, zasiedli w sali uniwersyteckiej, skupili swoją uwagę na wykładzie i pełni zaangażowania zmierzyli się z trudnymi wyliczeniami. Na koniec, przybliżono uczniom strukturę Uniwersytetu Szczecińskiego, dr D. Kędzierski  omówił proponowane kierunki kształcenia na Wydziale oraz przedstawił możliwości absolwentów Wydziału  do potrzeb oczekiwań rynku pracy.

Trzeba przyznać, że wizyta na Uniwersytecie Szczecińskiem była ogromnym doświadczeniem. Może i jesteśmy dopiero w pierwszej klasie, ale czas szybko płynie i nawet nie zauważymy, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia.

K. Durska

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

14 grudnia 2018 II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zawarło porozumienie o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekana prof. dr. hab. Konrada Zbigniewa Czerskiego. Tym samym, przyznano naszej szkole patronat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stworzono możliwość uczestniczenia naszych uczniów w wykładach popularno-naukowych o tematyce matematycznej i fizycznej wygłaszanych przez pracowników Wydziału. Co więcej, stworzono możliwość uczestniczenia uczniów naszej szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale oraz możliwość udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Dopuszczono również możliwość sugerowania władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole.

 K. Durska

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej

 

13 grudnia 2018 r. uczniowie z klasy I c i II c uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie. Zajęcia poprowadzili: mjr Jacek Pędziszczak, mł. psycholog DP* (Działu Penitencjarnego) st. szer. Monika Zapert oraz mł. wychowawca DP st. szer. Małgorzata Martyniuk. Wydarzenie zorganizowane w ramach orientacji zawodowej, wzbogacone wykładem profilaktycznym, wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy.

Emilia Wierzbicka

Więcej informacji o wydarzeniu.