Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

19 lutego 2019r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniony tam został uczeń naszego liceum Mikołaj Wąsik z klasy IIIa.

W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Olimpiady i olimpijczycy

Sezon olimpijski trwa na dobre, co można zauważyć w różnych miejscach szkoły, (czytelnia, sala teatralna, nawet kawiarnia literacka !), w których można spotkać uczniów pochłoniętych nauką. Olimpiady przedmiotowe angażują bardzo, gdyż materiał, który należy opanować, wybiega bardzo daleko poza szkolne wymagania. Dlatego szczególne uznanie należy się tym uczniom, którzy taki trud podjęli. I tak, do etapu okręgowego humanistycznych olimpiad przedmiotowych zakwalifikowali się:

  • Izabela Bojanowicz - kl.Ib – Olimpiada Filozoficzna i Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki,
  • Agata Chlebicka – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • Wiktoria Pawłowska – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna,
  • Weronika Gargulińska – kl.IIc – Olimpiada Solidarności,
  • Filip Błaszczyk – kl.IIc –Olimpiada Solidarności,
  • Mateusz Mijalski - kl.IIc – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Krzysztof Grzejszczak – kl.Ic – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Kateryna Virych – kl.IIc – Olimpiada Języka Rosyjskiego.

Opiekunami uczniów są: p. Izabela Koladyńska, p. Aldona Kopycińska, p. Agnieszka Kokoszka.


 

 W sobotę 16 lutego 2019 roku w Szczecinie odbyły się eliminacje rejonowe Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Izabela Bojanowicz zmagała się z zagadnieniami filozoficzno -etyczno - logicznymi, pisząc esej i rozwiązując test ; Agata Chlebicka rozprawiała nad problemami literatury staropolskiej i współczesnej. Wiktoria Pawłowska – pisała scenariusz monodramu dla współczesnej emancypantki. Obie uczestniczki Olimpiady Polonistycznej zajmowały się też zawiłościami fleksyjnymi, składniowymi i słowotwórczymi, wykonując zadania językowe.

Niezależnie od wyników, już teraz, gratulacje!

I.K.

Zajęcia na US

13 lutego uczniowie klasy II A odwiedzili Wydział Matematyczno-Fizyczny na Uniwersytecie Szczecińskim. Tematem pierwszego wykładu był "Wszechświat", w trakcie którego dr Adam Balcerzak przybliżył uczniom takie zagadnienia jak: prawo Hubble'a, odległość jasnościową, równanie ewolucji wszechświata, prawo powszechnego ciążenia Newtona, ogólną teorię względności oraz alternatywne teorie grawitacji.  Drugi wykład pt. "Teoria kodowania - kody Hamminga" wygłosił dr Lucjan Szymaszkiewicz. Najbardziej jednak podobały nam się warsztaty z zakresu optyki okularowej, które przerowadził dr Mateusz Paczwa. Dużym zaskoczeniem dla nas był fakt, że na Wydziale Matematyczno - Fizycznym oprócz Matematyki i Fizyki można również studiować Optykę Okularową.

 Maja Stelmaszak

Literackie walentynki

"Zaśnij stroskaną, wstań zakochaną, a poznasz czerwień maków"

Takie i inne miłosne wróżby można było odnaleźć w walentynkowych ciasteczkach przygotowanych przez niezastąpionych rodziców, a sprzedawanych przez uczniów klasy IIc w Kawiarni pod Białą Różą 14 lutego 2019 roku w trakcie długich przerw. Zabawa literacko – ciasteczkowa dostarczyła wszystkim, nie tylko zakochanym – sporo radości. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na doposażanie i wystrój kawiarni.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tę kawiarnianą inicjatywę się angażują.

I.K.

NOC INFORMATYKÓW w ZSO Nowogard

W środę 31 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 2. Spotkanie to składało się z trzech bloków tematycznych.

Blok 1: Zadania praktyczne w ramach działania Lokalnej Akademii Sieci CISCO. Uczniowie wykonywali ćwiczenia na fizycznych urządzeniach. Celem tych ćwiczeń było utrwalenie wiadomości dotyczących adresowania i podstawowej konfiguracji przełączników i routerów.

Blok 2: Zadania praktyczne w ramach działania Szkolnego Klubu Krótkofalarskiego SP1KMK. Uczniowie przeprowadzali łączności radiowe. Celem tych ćwiczeń było przekazanie wiedzy nowym adeptom krótkofalarstwa dotyczącej pracy z radiostacją.

Trzecim blokiem był turniej gier komputerowych: TRACK MANIA i Quake III Arena.

Najlepszy wynik w części praktycznej z sieci komputerowych osiągnął Mateusz Gnych, uczeń klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Spotkanie z młodzieżą zorganizował i poprowadził instruktor Lokalnej Akademii Sieci CISCO w ZSO Nowogard p. Szymon Grygowski