Przyjaciele dla Kacpra - koncert w NDK

 

W piątek 22 lutego, odbył się wyjątkowy koncert NDK i Przyjaciele dla Kacpra. Już po raz piąty mieszkańcy Nowogardu pokazali, że mogą i przede wszystkim potrafią pomagać w mistrzowskim stylu. Na sali widowiskowej zasiadł komplet, a na scenie wystąpiło ponad 150 artystów!  Koncert poprowadzili: dyrektor NDKu Aneta Drążewska oraz Pastor Cezary Komisarz. Gorące rytmy latino, które były tematem przewodnim nie pozwoliły nikomu bezczynnie siedzieć, co sprawiło, że koncert zamienił się w jedno wielkie serce bijące dla największej gwiazdy piątkowej nocy, czyli Kacpra. Na samej licytacji zebraliśmy 8.070 zł, a łączna zebrana kwota to aż 25.595.87 zł!

(ze strony Nowogardzkiego Domu Kultury)

 

XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

 

 

 

 

Uczennice II LO – Izabela Bojanowicz (I B), Natalia Pancewicz (III B) oraz Paulina Skubała (III C) wzięły udział w eliminacjach XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Organizatorem turnieju jest miesięcznik - magazyn psychologiczny "Charaktery".

Turniej rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, a zakończy się 30 marca wielkim finałem w Warszawie. W dniach 25–26 lutego wszyscy uczestnicy (prawie 1200 osób) wzięli udział w eliminacjach on­line. 100 uczniów z najlepszymi wynikami przeszło do finału. Będzie się on składać z dwóch części: pisemnego testu wiedzy psychologicznej oraz ustnego zadania problemowego – w drugiej części wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy najlepiej wypadną w teście pisemnym. Na zwycięzców czekają 3 indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendia i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uczennice naszej szkoły przygotowywały się do Turnieju już od kilku miesięcy, poznając podstawową terminologię psychologiczną oraz zgłębiając literaturę turniejową: książkę „Ja i inni” oraz artykuły publikowane w „Charakterach”, oznaczone specjalną pieczęcią. Zarówno problematyka konkursu, jak i forma były dla naszych licealistek zupełnie nowe, a konkurencja ogromna. Dziewczęta godnie reprezentowały szkołę i uzyskały całkiem niezłe rezultaty. Przede wszystkim pokazały kolegom i koleżankom, że warto próbować oraz odkrywać zupełnie nowe terytoria wiedzy. Być może zachęci to innych uczniów do wzięcia udziały w przyszłej edycji Turnieju. Zapraszamy !

Agnieszka Kokoszka

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

19 lutego 2019r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniony tam został uczeń naszego liceum Mikołaj Wąsik z klasy IIIa.

W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

W ubiegły weekend (1-3 marca 2019 r.) w Gdańsku odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego, w którym wzięła udział uczennica II LO Kateryna Virych. Aby móc przystąpić do rywalizacji na poziomie okręgu, Kasia w listopadzie pomyślnie przebrnęła przez eliminacje szkolne, uzyskując wynik 95 % możliwych do zdobycia punktów, co otwierało Jej drogę do dalszej rywalizacji.

Etap okręgowy odbył się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i składał z dwóch części – pisemnego dwugodzinnego testu sprawdzającego znajomość słownictwa, gramatyki i frazeologii oraz egzaminu ustnego. Kasia musiała zmierzyć się z liczną  i niezwykle ambitną konkurencją, ponieważ w etapie okręgowym wzięło udział ponad 50 licealistów z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Trzymamy kciuki  i czekamy na ogłoszenie wyników!

AK

Olimpiady i olimpijczycy

Sezon olimpijski trwa na dobre, co można zauważyć w różnych miejscach szkoły, (czytelnia, sala teatralna, nawet kawiarnia literacka !), w których można spotkać uczniów pochłoniętych nauką. Olimpiady przedmiotowe angażują bardzo, gdyż materiał, który należy opanować, wybiega bardzo daleko poza szkolne wymagania. Dlatego szczególne uznanie należy się tym uczniom, którzy taki trud podjęli. I tak, do etapu okręgowego humanistycznych olimpiad przedmiotowych zakwalifikowali się:

  • Izabela Bojanowicz - kl.Ib – Olimpiada Filozoficzna i Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki,
  • Agata Chlebicka – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • Wiktoria Pawłowska – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna,
  • Weronika Gargulińska – kl.IIc – Olimpiada Solidarności,
  • Filip Błaszczyk – kl.IIc –Olimpiada Solidarności,
  • Mateusz Mijalski - kl.IIc – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Krzysztof Grzejszczak – kl.Ic – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Kateryna Virych – kl.IIc – Olimpiada Języka Rosyjskiego.

Opiekunami uczniów są: p. Izabela Koladyńska, p. Aldona Kopycińska, p. Agnieszka Kokoszka.


 

 W sobotę 16 lutego 2019 roku w Szczecinie odbyły się eliminacje rejonowe Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Izabela Bojanowicz zmagała się z zagadnieniami filozoficzno -etyczno - logicznymi, pisząc esej i rozwiązując test ; Agata Chlebicka rozprawiała nad problemami literatury staropolskiej i współczesnej. Wiktoria Pawłowska – pisała scenariusz monodramu dla współczesnej emancypantki. Obie uczestniczki Olimpiady Polonistycznej zajmowały się też zawiłościami fleksyjnymi, składniowymi i słowotwórczymi, wykonując zadania językowe.

Niezależnie od wyników, już teraz, gratulacje!

I.K.