Archidiecezjalne Dni Młodych

W dniach 1-3 maja grupa uczennic z Gimnazjum nr 2 oraz II LO, pod opieką siostry Mirony Fret, brała udział w tegorocznych Archidiecezjalnych Dniach Młodych, które po raz kolejny odbyły się w Goleniowie. Uczestnicy nie mogli narzekać na brak zajęć, organizatorzy zapewnili różnego rodzaju warsztaty tematyczne, np. teatralne, wokalne, misyjne, medyczne itd., a także wiele innych atrakcji: koncertów, spotkań, spektaklów, filmów, konkursów. Jednak głównym celem owego wydarzenia miało być wyciszenie i głębsze poznanie wiary, co zapewniały wieczorne czuwania, Msze Św., "muzyczne uwielbienia".

2 maja miał też miejsce przemarsz z okazji Dnia Flagi. Prawie pół tysiąca uczestników przemieszczało się ulicami Goleniowa, chcąc uhonorować biało-czerwone barwy narodowe. Czas upłynął bardzo szybko, w atmosferze wspólnoty, otoczeniu nowopoznanych ludzi. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zawitamy na kolejnym spotkaniu młodych w Goleniowie. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

"Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Józef  Relidzyński
 

3 maja  2018 r. o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantom RP na Placu Wolności odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.).
W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych, a także mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów. Po złożeniu kwiatów, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Salamon Agata oraz Wąsik Mikołaj wystąpili z okolicznościowym przemówieniem.

I.Pędziwiatr, A.Skowron

„EKOFILM 2018”

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału
   - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."
James Madison

Od 17 do 24 maja w Nowogardzie odbędzie się XV Ogólnopolski i XI Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 2018”. Celem festiwalu i imprez towarzyszących jest przegląd twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii oraz propagowanie zachowań proekologicznych. II Liceum Ogólnokształcące aktywnie włączyło się do udziału w różnorodnych działaniach mających na celu edukację ekologiczną młodzieży. Jedną z nich był udział w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym zorganizowany przez I LO. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Natow, Julia Szyszka i Aleksandra Wichurska. Uczennice zajęły I miejsce, w nagrodę otrzymały dyplom i puchar.

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, pod patronatem merytorycznym Nowogardzkiego Domu Kultury, zorganizowany został konkurs gastronomiczny. W konkursie, adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział wzięły: Jowita Barszcz, Maja Zborowska, Weronika Szpilska i Weronika Wojtacka. Tematem przewodnim części teoretycznej i praktycznej było mleko.Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat jego wartości odżywczych oraz przygotować posiłek związany z tematem konkursu. Wiedza i umiejętności kulinarne pozwoliły zespołowi zająć II miejsce. Nagrodą w tym konkursie również był dyplom dla zespołu i kubek dla każdego uczestnika. Dodatkowo uczestniczki otrzymały książki o tematyce kulinarnej.  

Gratulujemy uczestniczkom konkursów sukcesu, a innych zachęcamy do zainteresowania się ekologią i podejmowania kolejnych wyzwań.

Delegacje trzech miast partnerskich

1 maja gościliśmy w murach II LO przedstawicieli z miast partnerskich Nowogardu: z Heide (Niemcy), z Gützkow (Niemcy) oraz z Kävlinge (Szwecja). Urzędnicy zwiedzili szkołę oraz poznali osiągnięcia naszych uczniów i system szkolnictwa w Polsce. Ciekawym punktem programu były zawody strzeleckie, które wygrała delegacja z Gützkow.

Gospodarzami szkoły i tłumaczami byli: pani Maja Stelmaszak oraz pan Marek Dobrowolski.