Śpiewająco o patriotyzmie

Listopad to czas wspomnień i refleksji, także tych ojczyźnianych.

W sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, 7 listopada 2017 roku, odbył się, już po raz trzeci, Regionalny Konkurs Pieśni Patriotycznych Polskie Drogi przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych.

  II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały śpiewająco dwie Wiktorie, utalentowane wokalistki. Profesjonalne jury po kilkugodzinnym przesłuchaniu wyłoniło zwycięzców. Wiktoria Pawłowska – uczennica klasy Ic wykonująca utwór z repertuaru Anity Lipnickiej A jeśli nie wrócę i Wiktoria Bucoń z klasy IIIc prezentująca Kolędę warszawską z muzyką Zbigniewa Preisnera – zdobyły drugie miejsce.

Cieszy bardzo fakt, że wśród propozycji repertuarowych pojawiają się różnorodne, także nowe teksty i nowe interpretacje, będące komentarzem do historii współczesnego, młodego pokolenia.

Gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia i czekamy na kolejne śpiewające sukcesy.

IK

List gratulacyjny dla Izabeli Koladyńskiej

Materiał pochodzi ze strony: nowogard.pl

Życzenia i list gratulacyjny zostały złożone na ręce Pani Izabeli Koladyńskiej, która 16 października 2017 roku została wyróżniona tytułem honorowego Profesora Oświaty.

Z tej właśnie okazji, dnia 13 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym poza Panią Profesor udział wziął także dyrektor II LO w Nowogardzie Leszek Becela, burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz sekretarz Gminy Nowogard Agnieszka Biegańska – Sawicka.

List gratulacyjny w imieniu mieszkańców gminy wraz z bukietem kwiatów wręczył burmistrz Nowogardu. Podkreślił on przy tym, że tytuł, jaki otrzymała Pani Koladyńska, jest w pełni uzasadniony, a jej wielkie sukcesy są możliwe dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i ogromnej pasji do swojego zawodu. <cały artykuł>

99 rocznica odzyskania niepodległości

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

9 listopada społeczność uczniowska wraz z nauczycielami  zgromadziła się  na forum szkoły aby uczcić 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborców niepodległości. Wolność wywalczyli sobie sami Polacy wykorzystując szansę, którą stworzyła historia. Wielokrotnie atakowana, wymazywana z mapy, miażdżona, zgniatana, okradana.  Nikt jej nie szanował, każdy chciał zagarnąć jej ziemie ale Polska ciągle istnieje ! I ma się dobrze …

Jędrzej Moraczewski tak o to opisał radość towarzyszącą ludności polskiej po odzyskaniu niepodległości. „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 123 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”

Doniosłemu wydarzeniu towarzyszył koncert przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Zaprezentowali patriotyzm w różnych muzycznych odsłonach. W prezentowaniu pieśni patriotycznych wykonawcy sięgnęli po wiele muzycznych estetyk - od chóru, po pieśni ludowe, muzykę elektroniczną i rockową.

Dopełnieniem koncertu była wystawa prac plastycznych wykonanych przez naszych uczniów.  Dziękujemy Pani Edycie Wieczorek za przygotowanie ekspozycji, która stanowiła tło apelu.

Ponadto 11 listopada o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantów  przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych, uczniowie szkół a także mieszkańcy Nowogardu  uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów.

I. Pędziwiatr, A. Skowron

Wizja rozwoju gminy oczami licealistów

Materiał pochodzi ze strony nowogard.pl

W środę, 8 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, odbyła się lekcja wiedzy o samorządzie. Udział w zajęciach brali uczniowie z 3 klasy o profilu medialno-prawnym z II LO w Nowogardzie. Niecodzienną lekcję poprowadził burmistrz Robert Czapla, który zapoznał młodzież ze strukturą i zadaniami władz samorządowych. Młodzi obywatele dowiedzieli się między innymi, na czym polega praca radnych, według jakich zasad są oni powoływani oraz jakie działania znajdują się w zakresie ich kompetencji. Uczniowie dowiedzieli się także, że w sali sesyjnej zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy.

Po krótkim zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów samorządu licealiści mieli niepowtarzalną okazję, aby wczuć się w rolę radnych i poznać w praktyce przebieg obrad. Na początek przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i jego zastępców. Następnie maturzyści mieli do dyspozycji 7 mln zł budżetu przeznaczone na inwestycje, które musieli wspólnie zagospodarować.

Wszyscy uczestnicy bardzo ochoczo proponowali tematy, które później brane były pod głosowanie. Licealiści wywołali m.in. temat naprawy dróg, budowy ścieżki rowerowej do Sieciechowa, remont Placu Wolności czy rozbudowę Domu Kultury i zorganizowanie festiwalu sztuki teatralnej.
Podczas symulacji sesji rady miejskiej młodzież przegłosowała projekty uchwał między innymi w sprawie wycinki starych i nasadzenia nowych drzew, a także budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy – 15-go Lutego. Postulowano również o remont dworca i remont przeciekającego dachu w szkole. „Radni” odrzucili projekt powstania młodzieżowej klubo- kawiarni, bo inwestycja byłaby zbyt kosztowna, a służyłaby zdecydowanie mniejszej grupie społecznej niż np. ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Nie przeszła także uchwała w sprawie budowy basenu, bo jak stwierdzili młodzi ludzie, na tę chwilę w naszej gminie są inwestycje pilniejsze.

Młodzież już na samym początku obrad zorientowała się, że w samorządzie zawsze jedno zadanie jest realizowane kosztem innego. Uczniowie bardzo szybko określili priorytety i kierunku rozwoju, które będą służyły dobru całej wspólnoty mieszkańców gminy, a nie tylko lokalnej społeczności poszczególnych okręgów wyborczych. Młodzi „radni” współpracowali ze sobą i z listy zgłoszonych zadań zwrócili uwagę przede wszystkim na inwestycje, które przyniosą najkorzystniejszy wymiar dla ogółu społeczności. Wykazali się tym samym ogromnym profesjonalizmem, dojrzałością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz działania.

Lekcja wiedzy o samorządzie miała na celu zapoznanie młodzieży ze strukturą i zadaniami władz lokalnych. Taka inicjatywa może także zachęcić w przyszłości młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i sprawić, aby aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta. Być może okaże się w przyszłości, że kolejnym krokiem młodych i ambitnych obywateli naszej gminy, będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowogard, do czego serdecznie zachęcamy. (EO)

Podkategorie