Podręczniki

Podręczniki obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019


Terminy zebrań

Rok szkolny 2018/2019


Terminy i tematyka zebrań z rodzicami.

Termin

Tematyka zebrania

12 września 2018

zebranie z rodzicami klas I, II, III informacyjne i na temat wprowadzenia dziennika elektronicznego oraz uczniów wymagający specjalnego wsparcia ze strony szkoły;

klasy III - informacje o procedurach maturalnych

 

17 października 2018

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

14 listopada 2018

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

12 grudnia 2018

 

zebranie otwarte dla klas I, II, III

 

23 stycznia 2019

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

20 marca 2019

 

zebranie otwarte dla klas III, informacyjne dla klas I, II

 

15 maja 2019

 

zebranie otwarte dla klas I, II

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.


  • Edyta Banasiak - przewodnicząca,
  • Stanisław Kozieł - sekretarz,
  • Agnieszka Walerczak - skarbnik.

Regulamin Rady Rodziców

 

Więcej artykułów…

  1. Matura - maj 2019