Planujemy przyszłość zawodową

5 grudnia na terenie naszego liceum odbył się cykl spotkań z przedstawicielką Uniwersytetu Szczecińskiego panią Anetą Szeremetą. Tegoroczni maturzyści rozpoczęli jednak zajęcia dotyczące planowania swojej kariery zawodowej od spotkań w nowogardzkiej filii Urzędu Pracy. Tam zajęcia polegały głównie na określeniu preferencji zawodowych oraz alternatyw w przypadkach gdy plany zawodowe trzeba będzie z jakichś powodów zmienić. Spotkanie z panią Anetą miało na celu zapoznać uczniów klas maturalnych z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. Poznali bliżej kierunki najbardziej ich interesujące, dowiedzieli sięco trzeba zrobić aby się na nie dostać i jakie możliwości przyszłej pracy dają. Spotkania zawodoznawcze zostaną zakończone spotkaniem z przedstawicielem jeszcze jednej szczecińskiej uczelni wyższej, a mianowicie Akademii Morskiej, które już wkrótce.  

Katarzyna Wasyluk