Nowe inspiracje, nowy wiersz, nowe zwycięstwo!


Dominika Rasińska, uczennica klasy IIIb, kolejny już raz sięgnęła po literacki laur! Tym razem została nagrodzona w XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim NOWE INSPIRACJE organizowanym przez Bałucki Ośrodek Kultury Na Żubardzkiej w Łodzi. II nagroda dla Dominiki, w kategorii dowolny utwór poetycki, to duże wyróżnienie i wielka radość. Jury w uzasadnieniu werdyktu zwróciło uwagę na sprawne posługiwanie się formą i oryginalność. Nagrodzone utwory zostały opublikowane w tomiku poetyckim Nowe Inspiracje. Pozostaje zachęcić do lektury!

I.K.