Nauczyciele II LO

Leszek Becela Dyrektor ZSO
Geografia
Janiak Elżbieta Zastępca dyrektora ZSO Matematyka