O ratowaniu ....

O Ratowaniu Ludzkiego Życia Wiedzą Najwięcej.

 

16 listopada 2016 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego reprezentowali szkołę w kolejnej edycji powiatowego konkursu „Pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ratujących życie, kształcenie odruchu niesienia pomocy w nagłych wypadkach a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Organizatorem byli nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Konkurs składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowił test, który uczestnicy pisali indywidualnie. Umiejętności praktyczne uczniów sprawdzane były przez pracowników służby zdrowia na czterech stacjach symulacyjnych. Zadania w tej części wykonywane były przez całą drużynę. Nasza reprezentacja: Agnieszka Sarzyńska (IIIA), Dominika Rasińska (IIIB), Małgorzata Pakulska (IB) i Filip Olejnik (IB) doskonale sobie z nimi poradziła, zajmując I miejsce. Życzymy drużynie dalszych sukcesów w tej jakże ważnej dziedzinie naszego życia.

 

Elżbieta Baran