Terminy zebrań

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00


 

20 września 2017 Zebranie informacyjne. kl. III.
4 października 2017

Zebranie informacyjne kl. I-III.

15 listopada 2017

Zebranie informacyjne kl. I-III.

13 grudnia 2017 Zebranie otwarte kl. I-III - propozycja ocen na I półrocze.
7 lutego 2018

Zebranie informacyjne kl. I-III - podsumowujące wyniki nauczania w I półroczu.

11 kwietnia 2018

Zebranie otwarte dla kl. III - propozycja ocen końcoworocznych i zebranie informacyjne dla kl. I-II.

23 maja 2018

Zebranie otwarte w II LO kl. I-II - propozycja ocen końcoworocznych.

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.