Terminy zebrań

  • Drukuj

Rok szkolny 2017/2018


 

20 września 2017 Zebranie informacyjne. kl. III. X
 października 2017

Zebranie informacyjne kl. I-III.

 X
15 listopada 2017

Zebranie informacyjne kl. I-III.

 X
13 grudnia 2017 Zebranie otwarte kl. I-III - propozycja ocen na I półrocze. X
7 lutego 2018

Zebranie informacyjne kl. I-III - podsumowujące wyniki nauczania w I półroczu.

X
21 marca 2018

Zebranie otwarte dla kl. III - propozycja ocen końcoworocznych.

X
11 kwietnia 2018

Zebranie informacyjne dla kl. I-II.

X
23 maja 2018

Zebranie otwarte w II LO kl. I-II - propozycja ocen końcoworocznych.

godz. 17.00

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.