Terminy zebrań

Rok szkolny 2019/2020


Terminy i tematyka zebrań z rodzicami.

Termin

Tematyka zebrania

18 września 2019

godz. 16:30

 Zebranie informacyjne.
  1. Wprowadzenia dziennika elektronicznego.
  2. Uczniowie wymagający specjalnego wsparcia ze strony szkoły.
  3. klasy III - informacje o procedurach maturalnych

 

16 października 2019

godz. 16:30

 

 Zebranie informacyjne dla klas I, II, III

 

11 grudnia 2019

godz. 16:30

 

 Zebranie otwarte dla klas I, II, III

 

22 stycznia 2020

godz. 16:30

 

 Zebranie informacyjne dla klas I, II, III

 

18 marca 2020

godz. 16:30

 

 Zebranie otwarte dla klas III, informacyjne dla klas I, II

 

20 maja 2020

godz. 16:30

 

 Zebranie otwarte dla klas I, II

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.