Terminy zebrań

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 16:30


 

14 września 2016 Zebranie informacyjne. kl. I-III.
26 października 2016 Zebranie informacyjne kl. I-III.
7 grudnia 2016 Zebranie otwarte kl. I-III - propozycja ocen na I półrocze.
25 stycznia 2017

Zebranie informacyjne kl. I-III - podsumowujące wyniki nauczania w I półroczu.

15 marca 2017

Zebranie otwarte dla kl. III - propozycja ocen końcoworocznych i zebranie informacyjne dla kl. I-II.

10 maja 2017

 

Zebranie otwarte w II LO kl. I-II - propozycja ocen końcoworocznych.

 

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.