Terminy zebrań

Rok szkolny 2018/2019


Terminy i tematyka zebrań z rodzicami.

Termin

Tematyka zebrania

12 września 2018

godz. 16:30

zebranie z rodzicami klas I, II, III informacyjne i na temat wprowadzenia dziennika elektronicznego oraz uczniów wymagający specjalnego wsparcia ze strony szkoły;

klasy III - informacje o procedurach maturalnych

 

17 października 2018

godz. 16:30

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

14 listopada 2018

godz. 16:30

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

12 grudnia 2018

godz. 16:30

 

zebranie otwarte dla klas I, II, III

 

23 stycznia 2019

godz. 16:30

 

informacyjne dla klas I, II, III

 

20 marca 2019

godz. 16:30

 

zebranie otwarte dla klas III, informacyjne dla klas I, II

 

15 maja 2019

godz. 16:30

 

zebranie otwarte dla klas I, II

 

  • zebranie informacyjne jest to spotkanie z wychowawcą klasy,
  • podczas zebrania otwartego na terenie szkoły są wszyscy nauczyciele.