Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.


  • Magdalena Soroka-Banasiak -przewodnicząca,
  • Grzegorz Wierzbicki -sekretarz,
  • Agnieszka Walerczak -skarbnik.

Regulamin Rady Rodziców