Warsztaty ekologiczne nad Jeziorem Nowogardzkim

 

3 czerwca 2019 roku uczennice z klasy IIB pod opieką p. Elżbiety Baran wzięły udział w warsztatach ekologicznych, które zostały zorganizowane przez Klub Żeglarski KNAGA w ramach zadania publicznego „Cała wstecz nie tylko dla słomek”. Projekt, dotyczący ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, został przeprowadzony nad Jeziorem Nowogardzkim. Młodzież poruszała się po zbiorniku wodnym katamaranem i pontonem. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom projektu, przed zajęciami przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące bezpiecznych zachowań nad wodą, że szczególnym zwróceniem uwagi na RKO. Zajęcia te przeprowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie. Zajęcia na wodzie poprowadził dr Grzegorz Michoński z Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczennice czynnie uczestniczyły w prowadzonych badaniach. Za pomocą profesjonalnego sprzętu badały zawartość tlenu na dwóch głębokościach, przewodnictwo elektryczne i pH wody. W trakcie zajęć pobrane zostały próbki wody do badań fauny zamieszkującej najgłębsze strefy jeziora oraz określenia parametrów fizykochemicznych wody. Młodzież samodzielnie zbadała zawartość fosforanów, azotanów i amonu w badanej próbce. Pływając po jeziorze, uczestnicy warsztatów obserwowali także żyjące tam organizmy: kaczki, mewy, perkoz, będące pod ścisłą ochroną gatunkową gągoły oraz grzybienie i grążele. Uwagę uczennic zwróciły zanieczyszczenia gromadzące się przy brzegu akwenu (puszki, plastikowe butelki) oraz poniszczone pomosty.   

Efektem pracy uczniów i pracowników US będzie raport o stanie jeziora w naszym mieście.

Dziękujemy organizatorom i pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiemu za poświęcony nam czas i cenne wskazówki podczas prowadzenia badań.

 Julia Piwowarczyk