Matura 2019

Od 6 maja rozpoczęliśmy egzaminy maturalne. W tym roku 70 absolwentów II Liceum przystąpiło do egzaminów maturalnych. W pierwszej kolejności piszą egzaminy z j.polskiego, matematyki i j.angielskiego.

W 2019 roku każdy absolwent Liceum musi przystąpić do trzech  egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego oraz co najmniej jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Egzaminy pisemne w naszej szkole potrwają do 20 maja.

Obowiązkowe są również egzaminy ustne z języków polskiego i obcego.

Wyniki matur uczniowie poznają 4 lipca 2019.