Olimpiady i olimpijczycy

Sezon olimpijski trwa na dobre, co można zauważyć w różnych miejscach szkoły, (czytelnia, sala teatralna, nawet kawiarnia literacka !), w których można spotkać uczniów pochłoniętych nauką. Olimpiady przedmiotowe angażują bardzo, gdyż materiał, który należy opanować, wybiega bardzo daleko poza szkolne wymagania. Dlatego szczególne uznanie należy się tym uczniom, którzy taki trud podjęli. I tak, do etapu okręgowego humanistycznych olimpiad przedmiotowych zakwalifikowali się:

  • Izabela Bojanowicz - kl.Ib – Olimpiada Filozoficzna i Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki,
  • Agata Chlebicka – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • Wiktoria Pawłowska – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna,
  • Weronika Gargulińska – kl.IIc – Olimpiada Solidarności,
  • Filip Błaszczyk – kl.IIc –Olimpiada Solidarności,
  • Mateusz Mijalski - kl.IIc – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Krzysztof Grzejszczak – kl.Ic – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Kateryna Virych – kl.IIc – Olimpiada Języka Rosyjskiego.

Opiekunami uczniów są: p. Izabela Koladyńska, p. Aldona Kopycińska, p. Agnieszka Kokoszka.


 

 W sobotę 16 lutego 2019 roku w Szczecinie odbyły się eliminacje rejonowe Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Izabela Bojanowicz zmagała się z zagadnieniami filozoficzno -etyczno - logicznymi, pisząc esej i rozwiązując test ; Agata Chlebicka rozprawiała nad problemami literatury staropolskiej i współczesnej. Wiktoria Pawłowska – pisała scenariusz monodramu dla współczesnej emancypantki. Obie uczestniczki Olimpiady Polonistycznej zajmowały się też zawiłościami fleksyjnymi, składniowymi i słowotwórczymi, wykonując zadania językowe.

Niezależnie od wyników, już teraz, gratulacje!

I.K.