NOC INFORMATYKÓW w ZSO Nowogard

W środę 31 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 2. Spotkanie to składało się z trzech bloków tematycznych.

Blok 1: Zadania praktyczne w ramach działania Lokalnej Akademii Sieci CISCO. Uczniowie wykonywali ćwiczenia na fizycznych urządzeniach. Celem tych ćwiczeń było utrwalenie wiadomości dotyczących adresowania i podstawowej konfiguracji przełączników i routerów.

Blok 2: Zadania praktyczne w ramach działania Szkolnego Klubu Krótkofalarskiego SP1KMK. Uczniowie przeprowadzali łączności radiowe. Celem tych ćwiczeń było przekazanie wiedzy nowym adeptom krótkofalarstwa dotyczącej pracy z radiostacją.

Trzecim blokiem był turniej gier komputerowych: TRACK MANIA i Quake III Arena.

Najlepszy wynik w części praktycznej z sieci komputerowych osiągnął Mateusz Gnych, uczeń klasy III Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Spotkanie z młodzieżą zorganizował i poprowadził instruktor Lokalnej Akademii Sieci CISCO w ZSO Nowogard p. Szymon Grygowski