Porozumienie o współpracy z wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

17 grudnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Leszka Beceli z dziekanem Wydziału dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie, a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W myśl tego porozumienia II Liceum Ogólnokształcące zostało objęte patronatem naukowo – dydaktycznym przez Wydział Prawa i Administracji US. Celem patronatu jest sprawowanie przez Wydział opieki naukowo – dydaktycznej w zakresie podejmowania oraz promowania inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją prawniczą oraz administracyjną. W ramach patronatu uczniowie klas o profilu medialno – prawnym będą mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji wykładach, pokazach lekcyjnych oraz warsztatach tematycznych.

A.S.