Porozumienie o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

14 grudnia 2018 II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zawarło porozumienie o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekana prof. dr. hab. Konrada Zbigniewa Czerskiego. Tym samym, przyznano naszej szkole patronat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stworzono możliwość uczestniczenia naszych uczniów w wykładach popularno-naukowych o tematyce matematycznej i fizycznej wygłaszanych przez pracowników Wydziału. Co więcej, stworzono możliwość uczestniczenia uczniów naszej szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale oraz możliwość udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Dopuszczono również możliwość sugerowania władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole.

 K. Durska