Prawo Eulera na Uniwersytecie Szczecińskim

14 grudnia 2018 uczniowie klasy IA wzięli udział w wykładzie „Prawo Eulera” poprowadzonym przez dr Dawida Kędzierskiego. Wykład odbył się na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach podjętej współpracy Uniwersytetu i II Liceum Ogólnokształcącego. W wyniku zawartego porozumienia przyznano naszej szkole patronat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz stworzono możliwość uczestniczenia uczniów w wykładach popularno-naukowych, odczytach studenckich, jak też dopuszczono możliwość udziału uczniów w zajęciach laboratoryjnych odbywających się na Wydziale.

Uczniowie klasy IA biorąc udział w wykładzie dr D. Kędzierskiego mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, zasiedli w sali uniwersyteckiej, skupili swoją uwagę na wykładzie i pełni zaangażowania zmierzyli się z trudnymi wyliczeniami. Na koniec, przybliżono uczniom strukturę Uniwersytetu Szczecińskiego, dr D. Kędzierski  omówił proponowane kierunki kształcenia na Wydziale oraz przedstawił możliwości absolwentów Wydziału  do potrzeb oczekiwań rynku pracy.

Trzeba przyznać, że wizyta na Uniwersytecie Szczecińskiem była ogromnym doświadczeniem. Może i jesteśmy dopiero w pierwszej klasie, ale czas szybko płynie i nawet nie zauważymy, kiedy trzeba będzie podjąć decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia.

K. Durska