e-SZKOŁA

 Logowanie do e-Szkoły


Logowanie do e-Dziennika.

Dostęp do Katalogu OPAC biblioteki szkolnej.

 


 Z elektronicznych usług wspomagających pracę szkoły korzystamy dzięki aplikacjom firmy Vulcan  (strona firmy) specjalizującej się od 30 lat w oprogramowaniu oświaty. Wcześniej w szkole wykorzystaliśmy oprogramowanie Vulcan-a służące do:

  • komputerowego wspomagania układania planu lekcji,
  • obsługi sekretariatu,
  • wydruku świadectw,
  • obsługi biblioteki.

Wprowadzone w bieżącym roku szkolnym oprogramowanie oparte jest o rozwiązania chmurowe umożliwiające obsługę danych bez potrzeby instalowania na komputerze jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Podstawowe narzędzie to przeglądarka internetowa. Stworzono także oprogramowanie działające na smartfonach, aplikacje te umożliwiają mobilne korzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez system.

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udostępniliśmy bezpłatny dostęp do usługi Office 365. W ramach usługi otrzymali konto internetowe w domenie lo2nowogard.edu.pl. Konto pozwala korzystać z:

  • poczty internetowej (logowanie),
  • usługi OneDrive (internetowy dysk do przechowywania i udostępniania danych),
  • instalacji na własnych komputerach najnowszej wersji pakietu Office firmy Microsoft.

 

Dostęp do danych w bibliotece


Publiczny dostęp do Katalogu OPAC biblioteki szkolnej (OPAC (ang. Online Public Access Catalog) – publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki). Dodatkowe funkcje biblioteki dostępne są wyłącznie dla nauczycieli i uczniów po zalogowaniu do systemu (szczegóły w bibliotece).

 

Materiały pomocnicze do korzystania z dziennika elektronicznego


Logowanie do e-Dziennika.

Uruchomienie Konta dostępowego do e-Dziennika.

Materiały informacyjne dla rodziców - przygotowane przez firmę Vulcan.

Oświadczenie rodziców (RODO) -  złożenie oświadczenia jest niezbędne w celu uzyskania przez rodziców (prawnych opiekunów) dostępu do e-Dziennika (wg. wzoru Vulcan).

Instrukcja do aplikacji mobilnej - przygotowana przez firmę Vulcan.

Wymuszenie nowego hasła dostępu do e-Dziennika.