Wyniki rekrutacji

Uwaga


 

 Lista osób przyjętych do II Liceum jest dostępna od 10 lipca.

Podpisy należy składać w sekretariacie szkoły.