Wyniki matur 2018

To był w II LO piękny i radosny dzień.


W bieżącym roku wszyscy absolwenci klas trzecich  II Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do egzaminu maturalnego.

Wszyscy egzamin zdali!

Na poniższych wykresach przedstawiamy wyniki z poszczególnych przedmiotów w porównaniu z okręgiem (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), województwem i powiatem.