Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

"Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Józef  Relidzyński
 

3 maja  2018 r. o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Kombatantom RP na Placu Wolności odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.).
W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych, delegacje partii politycznych, a także mieszkańcy Nowogardu uczestniczyli w złożeniu wieńców i kwiatów. Po złożeniu kwiatów, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Salamon Agata oraz Wąsik Mikołaj wystąpili z okolicznościowym przemówieniem.

I.Pędziwiatr, A.Skowron