„EKOFILM 2018”

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału
   - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."
James Madison

Od 17 do 24 maja w Nowogardzie odbędzie się XV Ogólnopolski i XI Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 2018”. Celem festiwalu i imprez towarzyszących jest przegląd twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii oraz propagowanie zachowań proekologicznych. II Liceum Ogólnokształcące aktywnie włączyło się do udziału w różnorodnych działaniach mających na celu edukację ekologiczną młodzieży. Jedną z nich był udział w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym zorganizowany przez I LO. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Natow, Julia Szyszka i Aleksandra Wichurska. Uczennice zajęły I miejsce, w nagrodę otrzymały dyplom i puchar.

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, pod patronatem merytorycznym Nowogardzkiego Domu Kultury, zorganizowany został konkurs gastronomiczny. W konkursie, adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział wzięły: Jowita Barszcz, Maja Zborowska, Weronika Szpilska i Weronika Wojtacka. Tematem przewodnim części teoretycznej i praktycznej było mleko.Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat jego wartości odżywczych oraz przygotować posiłek związany z tematem konkursu. Wiedza i umiejętności kulinarne pozwoliły zespołowi zająć II miejsce. Nagrodą w tym konkursie również był dyplom dla zespołu i kubek dla każdego uczestnika. Dodatkowo uczestniczki otrzymały książki o tematyce kulinarnej.  

Gratulujemy uczestniczkom konkursów sukcesu, a innych zachęcamy do zainteresowania się ekologią i podejmowania kolejnych wyzwań.