Spotkania z dziesiątą muzą na teatralnej scenie

Niecodzienna lekcja języka polskiego odbyła się we wtorkowe, lutowe przedpołudnie w sali teatralnej. Krótka historia kina, w niekrótkiej, ale bardzo ciekawej prezentacji, została przedstawiona uczniom klas pierwszej i drugiej o profilu medialno-prawnym przez dziennikarza filmowego pana Krzysztofa Spóra. Spotkanie było częścią edukacyjnego projektu, w którym uczestniczą humaniści. Edukacja filmowa wpisuje się w profil klas i jest interesującym przedsięwzięciem mającym na celu przybliżenie sztuki filmowej na wielu płaszczyznach. W jej ramach licealiści poznają arcydzieła światowego kina i mają okazję wysłuchać profesjonalnego komentarza do filmu. Dziesiąta muza zagościła już wśród nich na dobre.

Wielkie podziękowania dla pana Krzysztofa za zarażanie filmową pasją.

IK