Wizja rozwoju gminy oczami licealistów

Materiał pochodzi ze strony nowogard.pl

W środę, 8 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, odbyła się lekcja wiedzy o samorządzie. Udział w zajęciach brali uczniowie z 3 klasy o profilu medialno-prawnym z II LO w Nowogardzie. Niecodzienną lekcję poprowadził burmistrz Robert Czapla, który zapoznał młodzież ze strukturą i zadaniami władz samorządowych. Młodzi obywatele dowiedzieli się między innymi, na czym polega praca radnych, według jakich zasad są oni powoływani oraz jakie działania znajdują się w zakresie ich kompetencji. Uczniowie dowiedzieli się także, że w sali sesyjnej zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy.

Po krótkim zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów samorządu licealiści mieli niepowtarzalną okazję, aby wczuć się w rolę radnych i poznać w praktyce przebieg obrad. Na początek przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i jego zastępców. Następnie maturzyści mieli do dyspozycji 7 mln zł budżetu przeznaczone na inwestycje, które musieli wspólnie zagospodarować.

Wszyscy uczestnicy bardzo ochoczo proponowali tematy, które później brane były pod głosowanie. Licealiści wywołali m.in. temat naprawy dróg, budowy ścieżki rowerowej do Sieciechowa, remont Placu Wolności czy rozbudowę Domu Kultury i zorganizowanie festiwalu sztuki teatralnej.
Podczas symulacji sesji rady miejskiej młodzież przegłosowała projekty uchwał między innymi w sprawie wycinki starych i nasadzenia nowych drzew, a także budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy – 15-go Lutego. Postulowano również o remont dworca i remont przeciekającego dachu w szkole. „Radni” odrzucili projekt powstania młodzieżowej klubo- kawiarni, bo inwestycja byłaby zbyt kosztowna, a służyłaby zdecydowanie mniejszej grupie społecznej niż np. ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Nie przeszła także uchwała w sprawie budowy basenu, bo jak stwierdzili młodzi ludzie, na tę chwilę w naszej gminie są inwestycje pilniejsze.

Młodzież już na samym początku obrad zorientowała się, że w samorządzie zawsze jedno zadanie jest realizowane kosztem innego. Uczniowie bardzo szybko określili priorytety i kierunku rozwoju, które będą służyły dobru całej wspólnoty mieszkańców gminy, a nie tylko lokalnej społeczności poszczególnych okręgów wyborczych. Młodzi „radni” współpracowali ze sobą i z listy zgłoszonych zadań zwrócili uwagę przede wszystkim na inwestycje, które przyniosą najkorzystniejszy wymiar dla ogółu społeczności. Wykazali się tym samym ogromnym profesjonalizmem, dojrzałością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz działania.

Lekcja wiedzy o samorządzie miała na celu zapoznanie młodzieży ze strukturą i zadaniami władz lokalnych. Taka inicjatywa może także zachęcić w przyszłości młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i sprawić, aby aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta. Być może okaże się w przyszłości, że kolejnym krokiem młodych i ambitnych obywateli naszej gminy, będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowogard, do czego serdecznie zachęcamy. (EO)