„Zachodniopomorska #Komórkomania”

 

23 października 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Zachodniopomorska #Komórkomania”. Akcja miała na celuzwiększenie świadomości uczniów dotyczącej dawstwa szpiku.Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacja DKMS. W tegorocznej akcji uczestniczyło 27 szkół. Wszystkie szkoły zostały zaproszone na uroczystą galę. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały uczennice z klasy III B -Wiktoria Kozłowska i Natalia Watermann wraz z koordynatorem – panią Elżbietą Baran i panią wicedyrektor Elżbietą Janiak.  Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze informacje o dawstwie szpiku, omówione zostały sposoby pobierania komórek macierzystych. Ciekawym punktem spotkania była wypowiedź dawcy, która jest świadectwem na to, że oddanie komórek macierzystych to poświęcenie, a zarazem radość i wzruszenie spowodowane pomocą innym.

Na koniec Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska – Kulesza wręczyła przedstawicielom każdej szkoły certyfikat „Szkoły za życiem”, natomiast koordynatorowi certyfikat „Nauczyciela za życiem”. Po zakończonym spotkaniu wszyscy udali się na mały poczęstunek. Wróciliśmy do domu pełni radości i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

 Wiktoria Kozłowska