Profesor Oświaty w II LO

W poniedziałek, 16 października br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas wydarzenia najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 20 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Tytuł Profesora Oświaty otrzymała również nauczycielka naszej szkoły, Izabela Koladyńska, która ogromną pasja i zaangażowaniem od lat pracuje w zawodzie nauczycielskim.

W ciągu 28 lat pracy nauczycielki jej uczniowie ponad 100 razy sięgali po nagrody w zmaganiach: literackich, polonistycznych, literaturoznawczych i filozoficznych na etapie wojewódzkim i centralnym. 13 wychowanków zdobyło tytuł laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych etapu centralnego (w tym I miejsce z maksymalną ilością punktów w XXXVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego).

 Ponadto nauczycielka prowadzi nieprzerwane działania na niwie konkursów recytatorskich i turniejów poezji śpiewanej. Od ponad 23 lat uczniowie polonistki zdobywają laury w najważniejszych wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach kultury żywego słowa. Wśród jej wychowanków można odnaleźć ponad 90 wykonawców, którzy w zmaganiach recytatorskich i turniejach poezji śpiewanej zdobywali czołowe miejsca i wyróżnienia. Wielu z nich przygodę ze słowem i muzyką rozpoczętą pod skrzydłami nauczycielki, kontynuuje w dorosłym życiu.

 Ważnym przedsięwzięciem jest stworzenie amatorskiej przestrzeni artystycznej, która na stałe wpisała się w kulturalny profil miasta. Przestrzeń ta obejmuje profesjonalną salę teatralną z zapleczem (która mieści się w II LO, a powstała z inicjatywy polonistki) i szereg działań nazwanych Nowogardzkim Amatorskim Ruchem Artystycznym. Przygotowane przez Izabelę Koladyńską spektakle obejrzało tylko w ostatnich 13 latach ponad 1700 osób; każdy z nich jest na wysokim poziomie artystycznym, który znacznie przewyższa standardowe działania szkolne.