Sprzątanie świata 2017

W sobotę, 16 września, uczniowie II LO wzięli udział w 24. edycji akcji „Sprzątanie świata - Polska”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce". Celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie, którzy mają na względzie dobro środowiska. Uatrakcyjnieniem dnia była pogadanka na temat bioróżnorodności roślin rosnących wzdłuż trasy zbierania śmieci.