Świadectwa maturalne

30 czerwca 2017 absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego, po długich oczekiwaniach odebrali swoje świadectwa maturalne. Było dużo wrażeń, stresu, niepewności ale wszystkie te emocje przebiła radość bardzo wysokich wyników tegorocznych egzaminów maturalnych.

II Liceum ukończyło 84 uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminów. 80 zdało egzamin maturalny, 4 ma poprawkę z matematyki w sierpniu. Zdawalność matur w II LO wyniosła 95%, w województwie zachodniopomorskim 79%.

Średnie wyniki w II Liceum przewyższyły średnie wyniki w kraju i województwie zachodniopomorskim. Dokładne dane przedstawiamy na wykresach. Porównania dotyczą średnich wyników tylko w liceach ogólnokształcących.

Naszym absolwentom gratulujemy wyników i życzymy sukcesów na wybranych kierunkach studiów.