Zajęcia terenowe z geografii

Równina Nowogardzka - zajęcia terenowe z geografii.

Przemierzaliśmy rowerami Równinę Nowogardzką rozpoznając typowe cechy krajobrazu młodoglacjalnego: drumliny, kemy, rynny glacjalne, eratyki i jeziora polodowcowe.