Zakończenie klas 3 - 2017

"Przed nami świat. I ścieżki, które nasz zaznaczy ślad..."

Dwudziesty pierwszy rocznik absolwentów opuszcza mury II Liceum w Nowogardzie

W piątkowe popołudnie 28 kwietnia 2017 roku na forum zgromadzili się po raz ostatni uczniowie klas trzecich. Towarzyszyli im bliscy i znajomi oraz młodsi koledzy, którzy żegnali ich i z lekką nutką zazdrości życzyli powodzenia w dorosłym życiu.

Tradycyjnie ostatnie spotkanie z absolwentami rozpoczęto od wręczenia świadectw z wyróżnieniem i listów gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów II LO. Te wzruszające, pełne dumy chwile przeżyli w tym roku rodzice Hanny Czury, Moniki Zagórowskiej, Oliwii Surowskiej, Aliny Kowalskiej i Mateusza Tamborskiego.

Tradycją II LO jest fundowanie przez Radę Rodziców jednorazowego stypendium dla absolwentów z największymi osiągnięciami. W tym roku pani Magdalena Soroka-Banasiak, przewodnicząca Rady Rodziców, wręczyła stypendium  Hannie Czurze i Dominice Rasińskiej.

Najbardziej wyróżniający się uczniowie, nie tylko wynikami w nauce, ale także swoją aktywną, pełną pasji postawą, która zaowocowała osiągnięciami w konkursach i olimpiadach, pozostawili swój podpis w Złotej Księdze. Byli to Hanna Czura, Dominika Rasińska, Monika Zagórowska, Natalia Pabiś, Oliwia Surowska, Alina Kowalska, Mateusz Tamborski i Paweł Gnitecki. Pani Jolanta Grygowska odczytała wpisy do Księgi. Długo to trwało,  ale też i było, co czytać.  Bardzo owocnie zakończyli swój pobyt w szkole tegoroczni maturzyści.

Jak zwykle nadeszła kolej również na sportowców. Liczne grono uczniów udzielających się na niwie sportowej otrzymało od pani Dzikowskiej i pana Jackowskiego drobne upominki. Tytuł Najlepszego Sportowca II LO i pamiątkową statuetkę otrzymała Agnieszka Sarzyńska.

Wychowawcy klas - Anna Sienkiewicz (kl. IIIA), Jolanta Grygowska (kl. IIIB) i Elżbieta Lignarska (kl. IIIC) – wręczyli świadectwa ukończenia szkoły pozostałym uczniom. Po raz ostatni zostały odczytane listy klas, zrobiono pamiątkowe zdjęcie i …  to koniec? Nie, to początek wędrówki w dorosłość. Wszyscy absolwenci już za klika dni przystąpią do matury. Przed nimi ogromne wyzwania, trudne decyzje. Matura, studia, praca – po prostu życie. Życzymy im wszystkim wielu słonecznych chwil w tym dorosłym życiu. I tego, żeby każdy "zaznaczył na ścieżkach życia SWÓJ ślad..."