Błękitny Patrol

27 kwietnia 2017 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Goleniowie pod nazwą „Błękitny Patrol”. Ratownicy propagowali wśród uczniów zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Omówione zostały niebezpieczeństwa czyhające na nierozważnych uczestników letniego wypoczynku. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu dotyczącego algorytmu postępowania resuscytacyjnego. Pozostała część spotkania miała charakter praktyczny. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które ćwiczyły rzut liną, resuscytację krążeniowo – oddechową, pozycję bezpieczną, obsługę apteczki pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach oraz zasady bezpieczeństwa wodnego. Ciekawa forma zajęć z zastosowaniem elementów multimedialnych powodowała, że uczestnicy uczyli się w trakcie zabawy. Każdy z nich warsztatów otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.