Z wizytą na Akademii Morskiej w Szczecinie

17 marca 2013 r. klasa IA II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z opiekunami p. Szymonem Grygowskim i p. Jackiem Jackowskim udała się na wycieczkę edukacyjną do Szczecina. Celem wycieczki było zapoznanie się z ofertą edukacyjną Akademii Morskiej. Program wycieczki został przygotowany przez p. Joannę Pleszko - specjalistę ds. Promocji Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program składał się z czterech bloków tematycznych. Moduł pierwszy dotyczył zwiedzania okrętu morskiego Akademii Morskiej NAWIGATOR XXI. Uczniowie zapoznali się między innymi z parametrami technicznymi statku, z funkcjonowaniem elektroniki i radarów, sposobem sterowania okrętem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy na statku. NAWIGATOR XXI to statek na którym co roku w ramach Dni Morza krótkofalowcy instalują swój sprzęt do łączności. Uczniowie naszego klubu krótkofalarskiego SP1KMK mogą się pochwalić łącznością z radioamatorami NAWIGATORA XXI. W module drugim pracownicy Akademii Morskiej zaprezentowali działanie symulatora siłowni okrętowej, gdzie studenci w laboratorium testują silniki okrętowe w warunkach normalnych jak również warunkach awaryjnych. Symulator ten odzwierciedlał pracę silników różnych statków, począwszy od małych trałowców do potężnych tankowców i masowców.

Trzeci moduł dotyczył zwiedzania siłowni okrętowej, miejsca gdzie studenci zderzają się z rzeczywistymi silnikami pracującymi na statkach. Mogliśmy poznać rzeczywiste parametry tych urządzeń takich jak osiągane moce, zużycie paliwa czy generowany hałas. Na końcu udaliśmy się na wydział Geodezji i Kartografii AM gdzie przygotowano dla nas dwa wykłady z takich dziedzin jak geoinformatyki i hydrologia.

To już druga wycieczka edukacyjna w tym roku szkolnym klasy matematyczno-politechnicznej. Celem pierwszej był wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jeszcze w tym miesiącu klasy matematyczno-politechniczne II Liceum Ogólnokształcącego odwiedzą wydział Mechaniczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie odbywać się będzie coroczna impreza naukowa - "Moc naukowców".

Szymon Grygowski