Kochają słowo


Zakończyła się trzecia edycja konkursu ogłoszonego przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Tegoroczny temat brzmiał Mój język ojczysty, czyli najtrudniejsze jest słowo. Jury składające się z językoznawców, literaturoznawców, historyków i teoretyków literatury, nagrodziło kilkanaście prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wśród laureatów – miłośników polszczyzny - znalazły się, podobnie jak w roku ubiegłym, uczennice naszej szkoły: Aleksandra Pietrzykowska (kl. IIa), Antonina Misiewicz (kl. IIa) i Dominika Rasińska (kl. IIIb). Wyróżnione prace zostały opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Wielkie gratulacje dla uczennic, których refleksja nad wartością słowa jest potwierdzeniem tezy, że piękno języka, kultura słowa, sztuka wyrażania myśli, otwierają na piękno świata i na drugiego człowieka.  

I.K.