Próbna matura

 

Od 9 do 12 stycznia 2017 w naszym liceum podobnie jak w wielu innych odbyła się próbna matura.