Wizja rozwoju gminy oczami licealistów

Materiał pochodzi ze strony nowogard.pl

W środę, 8 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, odbyła się lekcja wiedzy o samorządzie. Udział w zajęciach brali uczniowie z 3 klasy o profilu medialno-prawnym z II LO w Nowogardzie. Niecodzienną lekcję poprowadził burmistrz Robert Czapla, który zapoznał młodzież ze strukturą i zadaniami władz samorządowych. Młodzi obywatele dowiedzieli się między innymi, na czym polega praca radnych, według jakich zasad są oni powoływani oraz jakie działania znajdują się w zakresie ich kompetencji. Uczniowie dowiedzieli się także, że w sali sesyjnej zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy.

Po krótkim zapoznaniu się z funkcjonowaniem organów samorządu licealiści mieli niepowtarzalną okazję, aby wczuć się w rolę radnych i poznać w praktyce przebieg obrad. Na początek przeprowadzone zostały wybory na przewodniczącego rady i jego zastępców. Następnie maturzyści mieli do dyspozycji 7 mln zł budżetu przeznaczone na inwestycje, które musieli wspólnie zagospodarować.

Wszyscy uczestnicy bardzo ochoczo proponowali tematy, które później brane były pod głosowanie. Licealiści wywołali m.in. temat naprawy dróg, budowy ścieżki rowerowej do Sieciechowa, remont Placu Wolności czy rozbudowę Domu Kultury i zorganizowanie festiwalu sztuki teatralnej.
Podczas symulacji sesji rady miejskiej młodzież przegłosowała projekty uchwał między innymi w sprawie wycinki starych i nasadzenia nowych drzew, a także budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Warszawy – 15-go Lutego. Postulowano również o remont dworca i remont przeciekającego dachu w szkole. „Radni” odrzucili projekt powstania młodzieżowej klubo- kawiarni, bo inwestycja byłaby zbyt kosztowna, a służyłaby zdecydowanie mniejszej grupie społecznej niż np. ścieżka rowerowa dookoła jeziora. Nie przeszła także uchwała w sprawie budowy basenu, bo jak stwierdzili młodzi ludzie, na tę chwilę w naszej gminie są inwestycje pilniejsze.

Młodzież już na samym początku obrad zorientowała się, że w samorządzie zawsze jedno zadanie jest realizowane kosztem innego. Uczniowie bardzo szybko określili priorytety i kierunku rozwoju, które będą służyły dobru całej wspólnoty mieszkańców gminy, a nie tylko lokalnej społeczności poszczególnych okręgów wyborczych. Młodzi „radni” współpracowali ze sobą i z listy zgłoszonych zadań zwrócili uwagę przede wszystkim na inwestycje, które przyniosą najkorzystniejszy wymiar dla ogółu społeczności. Wykazali się tym samym ogromnym profesjonalizmem, dojrzałością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz działania.

Lekcja wiedzy o samorządzie miała na celu zapoznanie młodzieży ze strukturą i zadaniami władz lokalnych. Taka inicjatywa może także zachęcić w przyszłości młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności i sprawić, aby aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym i kulturalnym naszego miasta. Być może okaże się w przyszłości, że kolejnym krokiem młodych i ambitnych obywateli naszej gminy, będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowogard, do czego serdecznie zachęcamy. (EO)

Tajemnice naszej żywności.

3 listopada 2017 uczniowie klasy II B pod opieką pań: Elżbiety Baran i Elżbiety Lignarskiej pojechali na biologiczne warsztaty do Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie. Tematem zajęć było wykrywanie związków organicznych w żywności.

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej zajęliśmy się wykrywaniem skrobi w: ziemniakach, kukurydzy, jabłkach i jogurcie za pomocą odpowiedniego odczynnika - płynu Lugola. Przygotowane przez nas preparaty obserwowaliśmy pod mikroskopem, nieźle się przy tym bawiąc. Z ciekawością oglądaliśmy, jak skrobia zawarta w badanych produktach, różni się od siebie kształtem, wielkością a nawet kolorem. Następnie wykrywaliśmy cukry redukujące - glukozę i fruktozę, w często przez nas pitym soku owocowym. W tym celu dodaliśmy do niego wodorotlenek sodu oraz siarczan (VI) miedzi (II) i ogrzewaliśmy go w gorącej łaźni wodnej. Końcowe pomarańczowo-ceglaste zabarwienie potwierdziło obecność tych cukrów w naszym soku.

W drugiej części zajęć wykrywaliśmy białko w produktach żywnościowych. W tym celu przeprowadziliśmy reakcję biuretową z wykorzystaniem odczynników: NaOH i CuSO4. Te produkty, które zawierały badany związek, zmieniły kolor z niebieskiego na fioletowy (biały ser, fasola, jogurt), pozostałe produkty nie zmieniły koloru. Następnie badaliśmy obecność lipidów w nasionach słonecznika, dyni, w orzechach laskowych i w ryżu. Ostatnie zadanie dotyczyło izolacji i rozdziału barwników zawartych w liściach mniszka lekarskiego. Rozdzieliliśmy je za pomocą techniki chromatografii bibułowej, w wyniku której barwniki przesuwały się wzdłuż bibułki, układając się w paski kolorów, od niebiesko-zielonych i żółto-zielonych chlorofili po żółte ksantofile. Było to moim zdaniem najciekawsze z doświadczeń, które tego dnia przeprowadziliśmy.

W krótkiej przerwie między częściami zajęć mogliśmy zjeść drugie śniadanie, posłuchać pięknej gry na pianinie naszych koleżanek lub pospacerować po parku otaczającym pałacyk. Zajęcia tak bardzo nam się podobały, że postanowiliśmy pojechać tam jeszcze raz w drugim semestrze.

Aleksandra Wichurska

„Zachodniopomorska #Komórkomania”

 

23 października 2017 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Zachodniopomorska #Komórkomania”. Akcja miała na celuzwiększenie świadomości uczniów dotyczącej dawstwa szpiku.Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacja DKMS. W tegorocznej akcji uczestniczyło 27 szkół. Wszystkie szkoły zostały zaproszone na uroczystą galę. II Liceum Ogólnokształcące reprezentowały uczennice z klasy III B -Wiktoria Kozłowska i Natalia Watermann wraz z koordynatorem – panią Elżbietą Baran i panią wicedyrektor Elżbietą Janiak.  Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze informacje o dawstwie szpiku, omówione zostały sposoby pobierania komórek macierzystych. Ciekawym punktem spotkania była wypowiedź dawcy, która jest świadectwem na to, że oddanie komórek macierzystych to poświęcenie, a zarazem radość i wzruszenie spowodowane pomocą innym.

Na koniec Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska – Kulesza wręczyła przedstawicielom każdej szkoły certyfikat „Szkoły za życiem”, natomiast koordynatorowi certyfikat „Nauczyciela za życiem”. Po zakończonym spotkaniu wszyscy udali się na mały poczęstunek. Wróciliśmy do domu pełni radości i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

 Wiktoria Kozłowska

Licealiści na Ślubie

Teatr w najlepszym wydaniu, czyli licealiści na Ślubie  w Teatrze Współczesnym.

Tegoroczny sezon teatralny w II LO rozpoczął piękny, nostalgiczny i wzruszający spektakl absolwentów pt. Wracam do domu. Po rodzimej produkcji, przyszła pora na występy gościnne. Pierwszy teatralny wyjazd licealistów z klasy IC okazał się nie lada wyzwaniem. Obsypany nagrodami Ślub Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz to spektakl trudny, wymagający i jak na autora filozofii Formy przystało - zaskakujący. Widzowie śnili razem z bohaterami i aktorami i długo jeszcze po spektaklu zastanawiano się czy to jeszcze teatr, czy już rzeczywistość?  

IK