Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 18 maja 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z panią Joanną Dzikowską i panią Małgorzatą Martyniuk  aktywnie uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami pełnosprawnymi.

Obchody rozpoczęły  się przemarszem ulicami miasta, podczas którego uczniowie zaprezentowali własnoręcznie wykonane przez siebie banery a podczas głównej części uroczystości  mieli okazję podziwiać występy artystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa oraz stoiska rękodzieła wykonanego przez placówki i ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas trwania obchodów widać było ogromne zaangażowanie naszych uczniów, którzy swoją postawą pokazali, że bariery nie istnieją a „jedyną niepełnosprawnością jest złe nastawienie”.

 MM

Matura 2017

4 maja o godzinie 9.00 w Polsce rozpoczęły się matury. Na początek uczniowie mierzą się z egzaminem z języka polskiego. Przystąpiło do niego ponad 290 tys. osób.

Podobnie jak w całym kraju 86 absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego przystąpiło do egzaminu maturalnego.

Egzaminy pisemne będą się odbywały do 24 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach wiosennej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy ustne zakończą się 26 maja.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

 

Zakończenie klas 3 - 2017

"Przed nami świat. I ścieżki, które nasz zaznaczy ślad..."

Dwudziesty pierwszy rocznik absolwentów opuszcza mury II Liceum w Nowogardzie

W piątkowe popołudnie 28 kwietnia 2017 roku na forum zgromadzili się po raz ostatni uczniowie klas trzecich. Towarzyszyli im bliscy i znajomi oraz młodsi koledzy, którzy żegnali ich i z lekką nutką zazdrości życzyli powodzenia w dorosłym życiu.

Tradycyjnie ostatnie spotkanie z absolwentami rozpoczęto od wręczenia świadectw z wyróżnieniem i listów gratulacyjnych dla rodziców najlepszych uczniów II LO. Te wzruszające, pełne dumy chwile przeżyli w tym roku rodzice Hanny Czury, Moniki Zagórowskiej, Oliwii Surowskiej, Aliny Kowalskiej i Mateusza Tamborskiego.

Tradycją II LO jest fundowanie przez Radę Rodziców jednorazowego stypendium dla absolwentów z największymi osiągnięciami. W tym roku pani Magdalena Soroka-Banasiak, przewodnicząca Rady Rodziców, wręczyła stypendium  Hannie Czurze i Dominice Rasińskiej.

Najbardziej wyróżniający się uczniowie, nie tylko wynikami w nauce, ale także swoją aktywną, pełną pasji postawą, która zaowocowała osiągnięciami w konkursach i olimpiadach, pozostawili swój podpis w Złotej Księdze. Byli to Hanna Czura, Dominika Rasińska, Monika Zagórowska, Natalia Pabiś, Oliwia Surowska, Alina Kowalska, Mateusz Tamborski i Paweł Gnitecki. Pani Jolanta Grygowska odczytała wpisy do Księgi. Długo to trwało,  ale też i było, co czytać.  Bardzo owocnie zakończyli swój pobyt w szkole tegoroczni maturzyści.

Jak zwykle nadeszła kolej również na sportowców. Liczne grono uczniów udzielających się na niwie sportowej otrzymało od pani Dzikowskiej i pana Jackowskiego drobne upominki. Tytuł Najlepszego Sportowca II LO i pamiątkową statuetkę otrzymała Agnieszka Sarzyńska.

Wychowawcy klas - Anna Sienkiewicz (kl. IIIA), Jolanta Grygowska (kl. IIIB) i Elżbieta Lignarska (kl. IIIC) – wręczyli świadectwa ukończenia szkoły pozostałym uczniom. Po raz ostatni zostały odczytane listy klas, zrobiono pamiątkowe zdjęcie i …  to koniec? Nie, to początek wędrówki w dorosłość. Wszyscy absolwenci już za klika dni przystąpią do matury. Przed nimi ogromne wyzwania, trudne decyzje. Matura, studia, praca – po prostu życie. Życzymy im wszystkim wielu słonecznych chwil w tym dorosłym życiu. I tego, żeby każdy "zaznaczył na ścieżkach życia SWÓJ ślad..."

Błękitny Patrol

27 kwietnia 2017 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Goleniowie pod nazwą „Błękitny Patrol”. Ratownicy propagowali wśród uczniów zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Omówione zostały niebezpieczeństwa czyhające na nierozważnych uczestników letniego wypoczynku. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu dotyczącego algorytmu postępowania resuscytacyjnego. Pozostała część spotkania miała charakter praktyczny. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które ćwiczyły rzut liną, resuscytację krążeniowo – oddechową, pozycję bezpieczną, obsługę apteczki pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach oraz zasady bezpieczeństwa wodnego. Ciekawa forma zajęć z zastosowaniem elementów multimedialnych powodowała, że uczestnicy uczyli się w trakcie zabawy. Każdy z nich warsztatów otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.