Turniej Chłopska Szkoła Biznesu - IV edycja

11 maja 2018 roku odbyła się IV edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Starosty Goleniowskiego. Głównym organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno-planszowa gra ekonomiczna. Dzięki różnorodności możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie) gra może stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości. To interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej.

W turnieju wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego.

W IV edycji turnieju laureatami trzeciego miejsca są z II Liceum Ogólnokształcącego:

Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk klasa Ib

wyróżnienie otrzymali:

  1. Jakub Zubek i Filip Olejnik klasa IIb
  2. Michał Buriak i Konrad Laskowski klasa IIa
  3. Aurelia Czaja i Hanna Gargulińska Ib

Nagrodą dla laureatów jest kilkudniowa wycieczka w czerwcu  2018 r.  do Gdańska.

Ponadto tytuł finalisty turnieju otrzymali:

  1. Jakub Heland i Kornel Pękala
  2. Wiktoria Bańkowska i Marta Marciniak
  3. Hanna Grybowska i Julia Kondratowicz
  4. Hanna Gargulińska i Maria Korszeń
  5. Wiktoria Górska i Casandra Singer

J. Grygowska

 

Szprotki, Wieloryby i ….Miłość

 

Słoneczny majowy weekend upłynął dla niektórych uczniów naszego liceum pod znakiem pięknego słowa i trzech kardynalnych cnót. Spotkania ze Sztuką Słowa Wiara – NadziejaMiłość to konkurs recytatorski, który odbywał się w dniach 18 – 20 maja 2018 roku w Szczecińskim Inkubatorze Kultury i w Akademii Sztuki w Szczecinie. Otwarty charakter spotkania sprawia, że w konkursowe szranki stają recytatorzy z całego kraju i z różnym recytatorskim doświadczeniem. Kategoria Szprotek to nowicjusze na polu recytacji, zaś Wieloryby to osoby mające recytatorskie doświadczenie i sukcesy na skalę ogólnopolską. Sama przynależność do tej kategorii jest już dużym wyróżnieniem. Prezentacje oceniane są przez specjalistów zajmujących się teatrem, słowem, kulturą języka i świadomością sceniczną. Nasi reprezentanci pięknie zaprezentowali się na konkursie, zdobywając kolejne laury. W kategorii Szprotek wyróżnienie zdobyła Maria Korszeń (kl. Ic), do kategorii Wielorybów zakwalifikowano Jakuba Kazubę (kl. IIa) i Wiktorię Pawłowską (kl. Ic), która również została wyróżniona. Trzecią nagrodę w konkursie zdobył Wieloryb – absolwent naszego liceum Michał Andrysiak.

XIV Spotkania ze Sztuką Słowa to około 25 godzin słuchania i mówienia pięknej literatury. I niezmierzalny czas literacko-teatralno-kulturowego wychowania.

I.K.

SZKOLENIE WOPR – „BŁĘKITNY PATROL”

 

22 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych LO wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Błękitny Patrol”. Program był skierowany do młodzieży i dotyczył bezpiecznych zachowań i profilaktyki nad wodą. Zajęcia zostały przeprowadzone przez ratowników WOPR w Goleniowie. W pierwszej części prowadzący spotkanie omówili zakres działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W drugiej części uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę teoretyczną i pogłębiali praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku nad obszarami wodnymi. Uczniowie ćwiczyli m. in. resuscytację krążeniowo – oddechową, pozycję bezpieczną oraz doskonalili umiejętność opatrywania ran.

Mogli również sprawdzić swoją wiedzę grając w grę „Wodomaniacy”. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, a ich uczestnicy otrzymali dyplom uczestnictwa. Uczniowie zadowoleni z miło spędzonego czasu wrócili do klas.

 

Śpiewając poezję

 Utwory Jacka Kaczmarskiego i Agnieszki Osieckiej, w interpretacji maturzystek Wiktorii Bucoń (wokal) i Wiktorii Kozłowskiej (gitara) oraz uczennicy klasy drugiej Ewy Dudzińskiej (fortepian), wybrzmiały w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w trakcie eliminacji wojewódzkich 63. Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Śpiewanej. Turniej jest integralną częścią Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Reprezentantki naszego liceum śpiewająco zaprosiły na Bal u Pana Boga, pytały kto tak ładnie kradnie i prosiły, by jeszcze stał się cud. Konkursowi towarzyszyły warsztaty recytatorskie prowadzone przez aktorkę Teatru Starego w Krakowie, wykładowcę Akademii Muzycznej i szkół teatralnych panią Monikę Rasiewicz. Udział w tym turnieju jest pięknym powrotem do tradycji, którą przez lata wypracowała sobie nasza szkoła.

IK