Konkurs na LOGO "Kawiarni pod Białą Różą"

Wyświetl regulamin konkursu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Spektakl "Polskie drogi" reżyserowany przez Izabelę Koladyńską na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

„Polskie drogi” – spektakl poetycko – muzyczny II LO w Nowogardzie

8 listopada br., w sali teatralnej II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, wystawiono spektakl poetycko – muzyczny pt. „Polskie drogi”.

W wydarzeniu uczestniczyła wizytator z Oddziału Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie pani Helena Zagórska.

Spektakl „Polskie drogi”,  przygotowany przez uczniów II LO w Nowogardzie, rozpoczął szkolne obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i wpisał się w gminny harmonogram uroczystości.

Wydarzenie było muzyczno – poetycką podróżą przez bliskie i nieco bardziej odległe oblicza ojczyzny. Uczniowie zaprezentowali utwory pochodzące z muzycznego dorobku Michała Bajora, Jacka Kaczmarskiego, Anity Lipnickiej, Bułata Okudżawy, Grzegorza Turnaua i wielu innych. Nie zabrakło także rozmów poezją.

Pomysłodawcami spektaklu byli pani Izabela Koladyńska oraz pan Wojciech Koladyński.

Oryginalny artykuł

 

„Myśląc Ojczyzna…” - konkurs recytatorski

 Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

 mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

 aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

 z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.

 Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna", Kraków 1974 r.

„Myśląc Ojczyzna…” to myśl przewodnia Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, którego finał odbył się 8 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzacja poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  poezją patriotyczną i promocja talentów. Młodzi recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom interpretacji wierszy. Organizatorów cieszy, że zgłosiła się tak liczna grupa wykonawców. Oznacza to, że uczniowie interesują się poezją i ważne są dla nich takie wartości, jak patriotyzm.

Do rywalizacji zgłosiło się 21 uczestników z nowogardzkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej. Młodzież recytowała utwory m.in. Mickiewicza, Baczyńskiego, Miłosza, Norwida, Tuwima, Hemara, Różewicza, Szymborskiej i Broniewskiego. Laureatami w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów zostali:  Maria Szczepańska ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, Małgorzata Pertkiewicz Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, Agata Marczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Angelika Sikora ze Szkoły Podstawowej nr1 w Nowogardzie; w kategorii licea: Jakub Kazuba, Wiktoria Pawłowska, Ewa Soroka. Ich wykonanie oceniało jury w składzie: Elżbieta Tarczykowska, Kazimiera Krusińska, Edyta Wieczorek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.
            Atmosferę doniosłości wydarzenia, które wpisane zostało w gminny projekt „Niepodległa”, podkreślały pieśni patriotyczne wykonane przez Maję Tębłowską i uczennice 2 LO. Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania były pięknym dopełnieniem uroczystości Mam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie,  aby dzielić się poznaną, piękną poezją.

Organizatorki: Anna Nowosielska i Anna Sikorska