Zajęcia terenowe z geografii

Równina Nowogardzka - zajęcia terenowe z geografii.

Przemierzaliśmy rowerami Równinę Nowogardzką rozpoznając typowe cechy krajobrazu młodoglacjalnego: drumliny, kemy, rynny glacjalne, eratyki i jeziora polodowcowe.

Egzaminy certyfikacyjne w ramach Lokalnej Akademii CISCO

 

5 i 7 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się egzaminy certyfikacyjne IT-Essentials w ramach działania Lokalnej Akademii CISCO. Do egzaminu przystąpiło 26 uczniów klasy II i 4 uczniów klasy III o profilu matematyczno-politechnicznym.

Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Certyfikat IT Essentials zapewnia:

  • Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
  • Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
  • Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,
  • Dostęp do materiałów i programów, m.in.:
    • CISCO VIRTUAL DESKTOP - Symulator komputera stacjonarnego,
    • CISCO VIRTUAL LAPTOP - Symulator komputera mobilnego,
    • CISCO PACKET TRACER - Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.

Najwyższy wynik z egzaminu finałowego 96,7% oraz z całego kursu 98,3% zdobył uczeń klasy III Mateusz Tamborski. Egzaminy odbywały się pod opieką certyfikowanego instruktora Lokalnej Akademii CISCO p.Szymona Grygowskiego. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 23 czerwca.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie II Liceum Ogólnoksztąłcącego będą mogli zdobyć dodatkowy certyfikat Lokalnej Akademii CISCO w ramach kursu CCNA Routing & Switching potwierdzającego specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi i telekomunikacyjnymi.

Szymon Grygowski

Pomorska Liga Historyczna

06 czerwca 2017 w Stargardzie odbył się finał Pomorskiej Ligii Historycznej. Konkurs organizowany był przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Drużyna w składzie: Agata Kubacka, Paulina Skubała, Kamila Jaszcz, Dawid Margas, Przemysław Rogin, Jakub Białczak i Oskar Kołodziej, ostatecznie uplasowała się na 6 miejscu.

Konkurs podzielony był na etapy.  Pierwszy etap odbył się w styczniu i sprawdzał wiedzę teoretyczną uczestników. Następnie do wykonania był projekt związany z reliktem z naszego regionu. W trzeciej rundzie wcieliliśmy się w organizatorów gry miejskiej, co zresztą pomogło nam w sprawnym działaniu w następnym etapie, gdzie staliśmy się uczestnikami właśnie takiej gry na terenie Stargardu. Efekty naszej pracy możecie podziwiać na założonym przez nas blogu https://historycznynowogard.blogspot.com. Pomorska Liga Historyczna przede wszystkim wzbudziła w nas chęć poznania historii terenów pomorza zachodniego  oraz otworzyła na wszelkiego typu akcje społeczne. Te kilka miesięcy, to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również: spotkania, wywiady, tworzenie filmów  czy zdobywanie informacji. I choć nie udało nam się wygrać wycieczki, to na pewno jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. No i udało nam się załapać  do kroniki! https://szczecin.tvp.pl/32559204/final-pomorskiej-ligi-historycznej

Lekcja historii w Sachsenhausen

 

8 czerwca tego roku uczniowie Gimnazjum nr 2, II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie mieli możliwość brać udział w żywej lekcji historii na terenie obozu koncentracyjnego w centrum Oranienburga, którą przeprowadziła adiunkt dr Tomasz Ślepowroński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obóz został założony przez hitlerowców w 1938 roku na północnym przedmieściu Sachsenhausen- fabryka śmierci. Ze względu na bliskość stolicy III Rzeszy spełniał on szczególną funkcję jako obóz modelowy i szkoleniowy. Mieściła się tu centralna administracja wszystkich obozów koncentracyjnych tzw. Inspektorat Obozów Koncentracyjnych.

W Sachsenhausen oraz jego ok. 100 podobozach przebywało blisko 200 tysięcy osadzonych. Byli to głównie więźniowie polscy i radzieccy. Wśród polskich ofiar można tam spotkać nazwiska wielu intelektualistów (np. profesorów uczelni krakowskich), duchownych i przywódców polskiego podziemia. Jednym z najbardziej znanych był dowódca Armii Krajowej generał Stefan Grot-Rowiecki na jego symbolicznym grobie, który został odsłonięty 4 listopada 2014 roku uczniowie złożyli wiązankę kwiatów tym samym upamiętniając jego śmierć.

22 kwietnia 1945 roku obóz wyzwoliły oddziały 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego Wojska Polskiego oraz wojska Armii Czerwonej. W latach 1945 – 1950 części obozu służyły radzieckiej tajnej policji jako obóz specjalny.

Tak wspaniałą lekcję zawdzięczamy Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Ta lekcja była prezentem dla naszych uczniów, którzy uczestniczyli przez cały rok w lekcjach muzealnych, a dla nauczyciel za zachęcanie do poznawania tej bliskiej i dalekiej historii.

I.Pędziwiatr, A.Kopycińska, M. Dobrowolski, D. Ścibor