Jest taki dzień, taki ciepły, choć grudniowy….

 
21 grudnia 2017 w naszej szkole odbyła się spotkanie wigilijne, która zostało zorganizowane i zrealizowane przez Samorząd Uczniowski ZSO. Uczniowie zadbali o piękną oprawę wizualną i artystyczną wydarzenia przy wsparciu s. Dagmary, ks. Krystiana oraz opiekunów samorządu.

W kameralnej atmosferze pośpiewaliśmy kolędy, podzieliliśmy się opłatkiem, wysłuchaliśmy świątecznych utworów.

Dyrektor ZSO przywitał serdecznie wszystkich obecnych, szczególnie zaproszonych gości z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rodziców z Rady Rodziców i panią. Franciszkę Kobylińską oraz złożył bożonarodzeniowe życzenia, zapraszając do przysłowiowego wspólnego stołu.

Dziękujemy Nadleśnictwu Nowogard za przepiękną pachnącą choinkę, p. Ewie za smakowite pierogi i wszystkim, którzy uczestniczyli w wigilijnym, szkolnym spotkaniu za zwyczajną obecność.

Wigilia szkolna to szczególny czas, dlatego warto kultywować takie tradycje. W szkole nastrój świąteczny panował przez cały tydzień, gdyż wcześniej odbywały się wigilie klasowe.

Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia…-długo rozbrzmiewało na szkolnych korytarzach.

III edycja - Chłopska Szkoła Biznesu

15 grudnia 2017 roku odbyła się III edycja Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu o Puchar Starosty Goleniowskiego. Głównym organizatorem turnieju jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno-planszowa gra ekonomiczna. Dzięki różnorodności możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie) gra może stanowi atrakcyjne narzędzie pracy dla pedagogów, a tym samym alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania przedsiębiorczości.
To interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej.

W zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadzonych od września do grudnia 2017 roku wzięli udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego.

W III edycji turnieju laureatami drugiego miejsca są z II Liceum Ogólnokształcącego:

Jakub Zubek i Filip Olejnik klasa IIb

Ponadto wyróżnienie otrzymali:

  1. Maja Kowalska i Julia Piwowarczyk klasa Ib
  2. Michał Buriak i Konrad Laskowski klasa IIa

 Nagrodą dla laureatów jest kilkudniowa wycieczka w styczniu do Wrocławia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017

Fragmenty artykułu i fotografie pochodzą ze strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

14 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Podczas spotkania dyplomy odebrało 64 Stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i miasta Świnoujście.

(Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017  Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo  uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Aleksandra Pietrzykowska uczennica klasy IIIA naszego Licem znalazła się wśród grona stypendystów.

Wycieczka mikołajkowa na Wydział Elektryczny

7 grudnia klasa IIAL wraz z wychowawcą p. Szymonem Grygowskim i opiekunem p. Anną Sikorską udała się na wycieczkę mikołajkową do Szczecina. W pierwszym etapie wycieczki odwiedziliśmy Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Nasi uczniowie poznali strukturę wydziału oraz wzięli udział w specjalnie przygotowanych pokazach. Dotyczyły one takich dziedzin jak: robotyka, techniki audio-wizualne czy technologie światłowodowe. Uczniowie mieli możliwość zaobserwowania pod mikroskopem inspekcyjnym jak zbudowany jest światłowód siedmiordzeniowy, mogli sterować robotem przemysłowym oraz zapoznali się z technikami poprawnego posługiwania się kamerą telewizyjną.

W drugim etapie wycieczki część klasy udała się do kina, natomiast pozostali uczniowie szlifowali umiejętności gry w kręgle. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do Nowogardu.

Szymon Grygowski