środa, 20 czerwiec 2018
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow WYDARZENIA arrow EGZAMIN GIMNAZJALNY
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

EGZAMIN GIMNAZJALNY
czwartek, 25 kwiecień 2013

G?ównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha.

Ernest Renan

Dla uczniów trzecich klas gimnazjów to najwa?niejszy tydzie? w roku. Zacz??y si? egzaminy gimnazjalne. Wynik egzaminu w du?ym stopniu decyduje o tym, w jakiej szkole we wrze?niu rozpoczn? nauk?.

Image

23 kwietnia 2013 r. o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie uczniowie przyst?pili do egzaminu z historii i wiedzy o spo?ecze?stwie oraz j?zyka polskiego. Drugiego dnia odby? si? egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeci dzie? egzaminu zdominowa?y j?zyki obce – angielski i niemiecki.

Image

Wszystkim uczniom naszej szko?y ?yczymy aby wyniki egzaminu by?y jak najlepsze i pozwoli?y dosta? si? do wymarzonej szko?y.

I. P?dziwiatr

< Poprzedni   Następny >

http://zsonowogard.edu.pl/gim