czwartek, 19 kwiecień 2018
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow WYDARZENIA arrow Dzie? Otwarty w Gimnazjum nr2!
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

Dzie? Otwarty w Gimnazjum nr2!
wtorek, 26 kwiecień 2011

     Dnia 15.04.2011 odby? si? w ZSO Dzie? Otwarty Gimnazjum nr 2. Mury naszej szko?y odwiedzili uczniowie klas VI szkó? podstawowych z Nowogardu, Wierzbi?cina i D?ugo??ki. Program rozpocz?? si? na forum szko?y uroczystym powitaniem uczestników oraz przedstawieniem wychowawców klas pierwszych.

Image

     Uczniowie podzieleni na grupy zwiedzili budynek szko?y, obejrzeli wystawy, przedstawienie w j?zyku niemieckim, brali udzia? w konkursie gier komputerowych, quizie o Wielkiej Brytanii oraz mogli spróbowa? swoich si? w uk?adankach logiczno-matematycznych. Na zako?czenie na sali gimnastycznej odby?y si? zawody sportowe. Zwyci?sk? dru?yn? okaza?a si? reprezentacja Szko?y Podstawowej z Wierzbi?cina. Wszyscy otrzymali pami?tkowe dyplomy i s?odycze.

Nauczycielom i uczniom dzi?kujemy za przybycie i dobr? zabaw?!

< Poprzedni   Następny >

http://zsonowogard.edu.pl/gim